CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Căn Mẫu Chuẩn Gauge Block Calibration

Hiệu chuẩn Căn mẫu chuẩn Gauge Block Calibration

Căn mẫu song phẳng là một loại mẫu kích thước độ dài được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và các ngành kỹ thuật.

Căn mẫu song phẳng được dẫn xuất trực tiếp từ nguồn bước sóng chuẩn thông qua máy so giao thoa.

Căn mẫu chuẩn là chuẩn dùng để kiểm tra lại các thước cặp, panme, đồng hồ so… Căn mẫu có các cấp khác nhau: Cấp K hay cấp 00, cấp 1, cấp 2.

Để hiệu chuẩn căn mẫu song phẳng – Gauge Block vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP