CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Hóa Lý– Chemical Calibration

Hiệu Chuẩn Hóa Lý– Chemical Calibration

- Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt, Cup viscometer,  

- Hiệu chuẩn máy đo pH để bàn, máy đo pH cầm tay, bút đo pH, cảm biến pH, dung dịch pH chuẩn, pH meter

- Hiêu chuẩn máy đo độ dẫn điện, khúc xạ kế đo độ dẫn điện, điện cực đo độ dẫn điện,  ,Conductivity Meter

- Hiệu chuẩn khúc xạ kế đo độ ngọt, khúc xạ kế đo độ mặn, Refractometer

- Hiệu chuẩn máy đo độ đục của nước, Turbidity Meter

- Hiệu chuẩn máy phát hiện khí, máy đo khí độc, máy đo khí gas, máy đo nồng độ CO2 ,Gas Detectors

- Hiệu chuẩn Burette điện tử, burette thủy tinh, burette chia vạch,

- Hiệu chuẩn pipet thủy tinh, pipet piston, pipet điện tử, pipet chia vạch,

- Hiệu chuẩn bình định mức thủy tinh, Volumetric Flask, hiệu chuẩn ống đông chia vạch

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn Cal-Group