CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Khối Lượng – Mass Calibration

Hiệu Chuẩn Khối lượng – Mass Calibration

 

Equipment

Thiết bị

Range

Phạm vi

CMC2 (±)

Khả năng đo và hiệu chuẩn

Standard

Chuẩn sử dụng

Cân phân tích – Analytical Balances

 

 

 

Cân kỹ thuật - Precision Balances

 

 

 

Quả cân chuẩn - Standard Weight

 

 

 

 

1. Cân phân tích – Analyzer Balances

Cân phân tích điện tử dùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng µg. Độ phân giải của cân lên đến hàng µg. Cân phân tích chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân phân tích dùng để cân sản phẩm và mẫu vật. Các cân có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn các quả cân chuẩn.

Để hiệu chuẩn Cân phân tích – Analyzer Balances vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP

 

2. Cân kỹ thuật - Precision Balances

Cân kỹ thuật hay cân thông dụng dùng trong các phòng thí nghiệm, nhà xưởng các siêu thị và chợ... Cân kỹ thuật có độ chính xác không cao và độ ổn định không bằng cân phân tích, nhưng có thể linh động mang đi đâu cũng được. Vì thế là nên được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Để hiệu chuẩn cân kỹ thuật - Precision Balances vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP

 

3. Quả cân chuẩn - Standard Weight

Quả cân chuẩn dùng để kiểm tra cân kỹ thuật và cân phân tích. Quả cân có nhiều cấp chính xác từ E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Tùy vào cấp chính xác của quả cân mà ta dùng cho việc kiểm tra các cân kỹ thuật hay cân phân tích.

Để hiệu chuẩn quả cân chuẩn - Standard Weight vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP

 

 

 

 

Các thiết bị cân khối lượng khác vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt nhất.