CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Khối Lượng – Mass Calibration

Hiệu Chuẩn Khối lượng – Mass Calibration

- Hiệu chuẩn cân phân tích, hiệu chuẩn cân lò xo, hiệu chuẩn cân sấy ẩm, hiệu chuẩn cân sức khỏe, hiệu chuẩn cân nhơn hòa, hiệu chuẩn cân công nghiệp, hiệu chuẩn cân tiểu ly, hiệu chuẩn cân kỹ thuật, hiệu chuẩn cân điện tử, cân đồng hồ, Digital Balances, Analyzer balances, Precision Balances

- Hiệu chuẩn quả cân chuẩn, khối lượng chuẩn, Hiệu chuẩn bộ quả cân F1, F2, M1, M2, M3, quả cân chuẩn inox, quả cân chuẩn gang. Quả cân chuẩn 1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g ,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn Cal-Group