CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Lực – Force Calibration

Hiệu Chuẩn Lực – Force Calibration

 - Hiệu chuẩn Máy kiểm tra kéo và  nén, Hiệu chuẩn máy kéo, hiệu chuẩn máy nén, hiệu chuẩn độ dãn dài, hiệu chuẩn máy kiểm tra độ bền vật liệu, máy kéo nén thép, máy kiểm tra lực kéo, máy kiểm tra lực nén, máy nén thùng, Tensile and Compression Testing Machine.

- Hiệu chuẩn Lực kế, máy kiểm tra nút, máy kiểm tra nút chai, máy đo lực kế, máy kéo nén cầm tay, thiết bị đo lực , Force Gauge

- Hiệu chuẩn Máy đo độ cứng HRB, Máy đo độ cứng  HRC, Máy đo độ cứng HV, Hardness Tester HRB, HRC, HV

- Hiệu chuẩn máy đo moment xoắn, máy đo moment lực, máy đo mô men xoắn, thiết bị kiểm tra mô men xoắn Torque Analyzer.

- Hiệu chuẩn cờ lê lực, cần xiết lực, tay cân lực ,Torque Wrench

- Hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su, đồng hồ độ cứng cao su ,Durometer

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn Cal-Group