CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Tròn Calibrating A Roundness

Hiệu chuẩn máy đo độ tròn Calibrating a Roundness

Máy đo độ tròn dùng để kiểm tra các chi tiết có dạng hình tròn thông qua sự quan sát lượng biến thiên của đường kính bằng phương pháp so sánh đo 2 tiếp điểm, phương pháp đo 3 tiếp điểm. Từ đó sẽ đưa các thông số trên màn hình, chúng ta có thể tinh chỉnh sản phẩm của mình để đảm bảo sai số cho sản phẩm. Hiệu chuẩn máy đo độ tròn bằng phương pháp so sánh, dùng mẫu chuẩn để kiểm tra sai số của thiết bị.

Để hiệu chuẩn máy đo độ tròn – Roundness Tester vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP