CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Hiệu Chuẩn Máy Kiểm Tra Kéo Và Nén – Tensile And Compression Testing Machine Calibration

Hiệu chuẩn máy kiểm tra kéo và nén – Tensile and Compression Testing Machine Calibration

Hiệu chuẩn máy kiểm tra kéo và nén – Tensile and Compression Testing Machine CalibrationHiệu chuẩn máy kiểm tra kéo và nén – Tensile and Compression Testing Machine Calibration

Máy kiểm tra kéo nén được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: kéo thép, kéo cáp, kéo vải, kéo da giày, nén thùng, nén bê tông, nén sản phẩm… Tùy vào sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất mà bạn lựa chọn chức năng kéo hay nén. Máy có phần mềm kết nối với máy tính và các chương trình kéo nén, độ giãn dài. Đảm bảo được các tiêu chuẩn khắc khe của thế giới. Máy có nhiều loại nhiều phạm vi hoạt động từ vài gam đến hàng ngàn tấn.

Để hiệu chuẩn máy kiểm tra kéo và nén – Tensile and Compression Testing Machine Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP