CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Nhiệt Động Học – Thermodynamic Calibration

Hiệu Chuẩn Nhiệt Động Học – Thermodynamic Calibration

- Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm, buồng tạo nhiệt độ và độ ẩm, tủ Hydrolysis,  Hydrolysis Chamber

- Hiệu chuẩn tủ sấy, tủ sấy phòng thí nghiệm, tủ COD, tủ ấm Memmert, tủ sấy dụng cụ y tế, tủ ấm CO2, tủ ấm vi sinh, Oven.

- Hiệu chuẩn máy ghi dữ liệu nhiệt độ, Máy đo nhiệt độ, Thiết bị ghi nhiệt độ tự động, nhiệt kế ghi nhiệt độ ,Temperature Data logger

- Hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng, nồi hấp tiệt trùng để bàn, Autoclave,

- Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế, đồng hồ đo nhiệ độ và độ ẩm, Hygro Thermometer

- Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại, súng bắn nhiệt độ, nhiệt kế điện tử ,Infrared Thermometer, nhiệt kế đo trán,

- Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử, Digital Thermometer, nhiệt kế lưỡng kim, nhiệt kế cơ học, nhiệt kế kim, nhiệt kế cầm tay

- Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế tủ lạnh , nhiệt kế treo tương, nhiệt kế ướt ( bầu ướt), nhiệt kế y tế ,nhiệt kế khác

- Hiệu chuẩn bể tạo nhiệt độ, bể nước tạo nhiệt độ, bể nước nhiệt độ thấp, bể nước ổn đinh nhiệt, bể ổn nhiệt, bể điều nhiệt Memmert, bể cách thủy ,Water Bath

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn Cal-Group