CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khác – Other Equipment Calibration

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Khác – Other Equipment Calibration

- Hiệu chuẩn thiết bị đo ánh sáng, tủ soi màu, Light Box, light meter, tủ so màu

- Hiệu chuẩn con lăn đo chiều dài vải, máy kiểm vải

- Hiệu chuẩn máy dò kim, máy dò kim cầm tay, máy ép keo, máy kiểm tra nút vải, metal detector,

- Hiệu chuẩn máy đo tia phóng xạ, máy đo tia UV, buồn uv chống vàng lão hóa, máy đo cường độ UV, máy đo  ,Radiometer, tủ kiểm tra QUV, tủ UV Suntest Atlas

-Hiệu chuẩn máy phun muối

- Hiệu chuẩn máy đo độ bóng, máy kiểm tra độ bóng, Gloss Meter

- Hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay, máy đo vòng quay, Tachometer

- Hiệu chuẩn máy ly tâm, Centrifuge

- Hiệu chuẩn máy đo rung, Vibration Meter

- Hiệu chuẩn máy đo gió, máy đo vận tốc gió, Air Speed/Velocity

- Hiệu chuẩn máy đo lưu lượng không khí, Air/Mass Flow Meter

Hiệu chuẩn thiết bị vui lòng liên hệ hiệu chuẩn Cal-Group