CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Bình Định Mức

Hiệu chuẩn bình định mức 

Hiệu chuẩn bình định mức

Bình định mức được dùng để đo lường chất lỏng một cách chính xác theo thể tích mong muốn và có thể dùng để lưu trữ bảo quản, chuẩn bị hóa chất pha chế dung dịch. Bình định mức đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về phòng thí nghiệm và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Để hiệu chuẩn Bình định mức - Volumetric Flasks vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP