CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Cân Phân Tích – Analyzer Balances Calibration

Hiệu chuẩn cân phân tích – Analyzer Balances Calibration

Hiệu chuẩn cân phân tích – Analyzer Balances CalibrationHiệu chuẩn cân phân tích – Analyzer Balances Calibration

Cân phân tích điện tử dùng cho việc cân đo đong đếm, cân phân tích có ưu điểm cho sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng µg. Độ phân giải của cân lên đến hàng µg. Cân phân tích chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân phân tích dùng để cân sản phẩm và mẫu vật. Các cân có độ chính xác cao dùng để hiệu chuẩn các quả cân chuẩn.

Để hiệu chuẩn Cân phân tích – Analyzer Balances vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP