CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Cờ Lê Lực – Torque Wrench Calibration

Hiệu chuẩn cờ lê lực – Torque Wrench Calibration

Hiệu chuẩn cờ lê lực – Torque Wrench CalibrationHiệu chuẩn cờ lê lực – Torque Wrench Calibration

Moment xoắn lực còn có tên gọi khác là Torque nó là đại lượng vật lý được sinh ra khi có một lực (F) tác động với vị trí tay cân lực ( chiều dài: D). được tính theo công thức T= Fx D  (Ví dụ: D=2, F=100N, T = 200N.m)

Để hiệu chuẩn cờ lê lực – Torque Wrench vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP