CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Hộp Điện Trở Chuẩn – Resistance Standard Calibration

Hiệu chuẩn hộp điện trở chuẩn – Resistance Standard Calibration

Hiệu chuẩn hộp điện trở chuẩn – Resistance Standard Calibration

Điện trở hay Resistor là một linh kiện điện tử thụ động gồm 2 tiếp điểm kết nối, thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch, điều chỉnh mức độ tín hiệu, dùng để chia điện áp, kích hoạt các linh kiện điện tử chủ động như transistor, tiếp điểm cuối trong đường truyền điện và có trong rất nhiều ứng dụng khác. Điện trở chuẩn để kiểm tra máy đo điện trở xem máy còn chính xác hay không bằng phương pháp so sánh.

Để hiệu chuẩn hộp điện trở – Resistance Standard Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP