CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Hiệu Chuẩn Máy Đo Điện Trở Cách Điện – Insulation Tester Calibration

Hiệu chuẩn máy đo điện trở cách điện – Insulation Tester Calibration

Đồng hồ đo điện trở cách điện là thiết bị đo và kiểm tra nguồn điện đã an toàn hay chưa. Thiết bị hữu dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện hay ngành sản xuất, xây dựng,...

Nói một cách cụ thể thì máy đo điện trở được dùng để thử nghiệm đo điện chuyên dùng, thông qua việc đo và kiểm tra điện trở trên yếu tố xác thực về tính ổn định của dòng điện.

Bên cạnh đó, máy đo điện trở còn được sử dụng để kiểm tra được độ an toàn của vật liệu hay thiết bị cách điện, đã an toàn hay chưa?

Để hiệu máy đo điện trở cách điện – Insulation Tester Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP