CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Bóng – Gloss Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ bóng – Gloss Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ bóng – Gloss Meter Calibration

Độ bóng là độ phản quang của bề mặt khi tiếp xúc với ánh sáng. Độ bóng được đo lường bằng cách dùng tia sáng chiếu vào bề mặt dưới một góc nghiêng so với góc thẳng 90o. Nếu như bề mặt khi tiếp xúc với ánh sáng có độ phản quang 90o thì tỉ lệ phản quang đạt được là 100%. Số phần trăm càng thấp thì độ bóng càng ít.

Để hiệu chuẩn máy đo độ bóng – Gloss Meter vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP