CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Cứng – Hardness Tester Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng – Hardness Tester Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng – Hardness Tester CalibrationHiệu chuẩn máy đo độ cứng – Hardness Tester Calibration

Độ cứng là một thuộc tính cơ bản của vật liệu, thuật ngữ độ cứng phản ánh tính chịu uốn, mài mòn, trày xước của vật liệu. Độ cứng của vật liệu là khả năng chống lại sự lún của bề mặt tại chỗ ta ấn. Vật liệu càng khó lún thì độ cứng càng cao. Có nhiều phương pháp xác định độ cứng như: phương pháp Vickers, Brinell, Rockwell, Leeb.

Để hiệu chuẩn máy đo độ cứng HRB, HRC, HV – Hardness Tester HRB, HRC, HV vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP