CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Cứng Cao Su – Durometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer CalibrationHiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer CalibrationHiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration

Máy đo độ cứng là dụng cụ để kiểm tra của các loại nhựa và cao su. Theo ASTM D2240 phương pháp này để kiểm tra độ cứng cao su. Phương pháp này bao gồm 12 loại đo độ cứng cao su như: Type A, Type B, Type C, Type D, Type DO, Type M, Type O, Type OO, Type OOO, Type OOO-S, Type CF.

Để hiệu chuẩn máy đo độ cứng cao su – Durometer Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP