CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Đục – Turbidity Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ đục – Turbidity Meter Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ đục – Turbidity Meter Calibration

Độ đục của nước bắt nguồn từ sự hiện diện của một số các chất lơ lững có kích thước thay đổi từ dạng phân tán thô đến dạng keo, huyền phu (kích thước 0,1 – 10mm) . Trong nước, các chất gây đục thường là: đất sét,  chất hữu cơ, vô cơ, thực vật và các vi sinh vật bao gồm các loại phiêu sinh động vật.

Để hiệu chuẩn máy đo độ đục – Turbidity Meter vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP