CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Moment Xoắn – Torque Analyzer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo moment xoắn – Torque Analyzer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo moment xoắn – Torque Analyzer Calibration

Máy kiểm tra lực moment xoắn dùng để kiểm tra lại lực của các cờ lê lực, lực của tua vít vặn ốc… Máy sẽ kiểm tra lực lớn nhất, trung bình và các đơn vị khác nhau như N.m, cN.m, lbf.in, kgf.cm.

Để hiệu chuẩn máy đo moment xoắn – Torque Analyzer Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP