CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Đo Tốc Độ Vòng Quay – Tachometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer Calibration

Hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer CalibrationHiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer CalibrationHiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer Calibration

Để xác định số vòng quay của một vật nào đó trong một phút ta sử dụng máy đo tốc vòng quay. Tùy vào số vòng quay của thiết bị kiểm tra mà ta chọn phương pháp đo tiếp xúc hay đo không tiếp xúc.

Để hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay – Tachometer vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP