CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Hiện Sóng – Oscilloscope Calibration

Hiệu chuẩn máy hiện sóng – Oscilloscope Calibration

Hiệu chuẩn máy hiện sóng – Oscilloscope Calibration

Máy hiện sóng, Oscilloscope hay dao động ký là một thiết bị điện tử công nghệ cao quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như đời sống sinh hoạt, giáo dục, điện tử viễn thông và cả y học,… Thiết bị hiển thị đồ thị của dòng điện giúp kỹ thuật viên biết được sự thay đổi tín hiệu theo thời gian. Máy hiện sóng có khả năng nhận dạng được nhiều loại tín hiệu khác nhau như tín hiệu xung vuông, răng cưa, xung hình sin hoặc có thể đến những tín hiệu khó như tín hiệu hình và tiếng.

Để hiệu chuẩn máy hiện sóng – Oscilloscope Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP