CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Máy Ly Tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration

Hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge Calibration

Quá trình phân ly dựa vào trường lực ly tâm để phân riêng hỗn hợp hai pha rắn- lỏng hoặc lỏng-lỏng thành các cấu tử riêng biệt gọi là quá trình ly tâm. Máy để thực hiện quá trình đó gọi là máy ly tâm. Máy ly tâm được dùng nhiều trong y tế, bệnh viện.

Để hiệu chuẩn máy ly tâm – Centrifuge vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP