CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Hồng Ngoại – Infrared Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại – Infrared Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại – Infrared Thermometer Calibration

Nhiệt kế hồng ngoại là nhiệt kế để đo nhiệt độ từ bức xạ phát ra của một vật nào đó. Còn được gọi là nhiệt kế laser hay nhiệt kế không tiếp xúc hoặc súng nhiệt. Tên gọi đó dùng để mô tả thiết bị có khả năng đo nhiệt độ từ xa.

Để hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại – Infrared Thermometer Gauge vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP