CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế Thủy Tinh – Glass Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh – Glass Thermometer Calibration

Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Một nhiệt kế có hai thành phần quan trọng: phần cảm nhận nhiệt độ (Ví dụ: bầu đựng thủy ngân hoặc rượu trong nhiệt kế) và phần hiển thị kết quả (Ví dụ: thang chia vạch trên nhiệt kế). Nhiệt kế thủy tinh với chi phí rẻ dễ dàng sử dụng được ứng dụng rộng rãi trong trường học, bệnh viện, ngoài xã hội… 

Để hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh – Glass Thermometer vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP