CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Hiệu Chuẩn Thanh Pin Pin Gauge Calibration

Hiệu chuẩn thanh Pin Pin gauge Calibration

Sau khi gia công các chi tiết lỗ bước tiếp theo là dùng pin chuẩn cho vào lỗ kiểm tra xem có bị bó cứng lỗ hay bị lọt qua không . Hoặc pin chuẩn cũng được dùng để so sánh với các pin đã gia công.

Để hiệu chuẩn Thanh Pin chuẩn – Pin gauge vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP