CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Thiết Bị Đo Tụ Điện – Capacitance Meter Calibration

Hiệu chuẩn thiết bị đo tụ điện – Capacitance Meter Calibration

Trong thực tế đơn vị Fara là trị số rất lớn, do đó thường dùng các đơn vị đo nhỏ hơn như micro Fara (1µF=10−6F), nano Fara (1nF=10−9F), picoFara (1pF=10−12F).

Thông thường do sự lão hóa vật liệu mà nhiều loại tụ có điện dung giảm theo thời gian. Các tụ hóa có mức độ giảm lớn nhất, và thường gọi là "già cỗi". Nó dẫn đến sai lệch hoạt động của mạch điện tử. Vì thế để xác định giá trị Fara của tụ ra phải có máy đo tụ điện.

Để hiệu chuẩn Thiết bị đo tụ điện – Capacitance Meter Calibration vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP