CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Hiệu Chuẩn Tủ Sấy – Oven Calibration

Hiệu chuẩn tủ sấy – Oven Calibration

Tủ sấy dùng để tạo môi trường thực tế để kiểm tra các sản phẩm khác nhau, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực da giày, y tế, may mặc… Tủ sấy không có chức năng tạo độ ẩm.

Để hiệu chuẩn tủ sấy – Oven vui lòng liên hệ với Công Ty Hiệu Chuẩn CAL-GROUP