CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Dẫn Điện

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN

CONDUCTIVITY METER CALIBRATION

MÁY – THIẾT BỊ - DỤNG CỤ

ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN

Hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện:

Đại Cương

 • Độ dẫn là gì ?

 • Đo độ dẫn như thế nào ?

 • Máy đo độ dẫn điện

 • Truy xuất nguồn gốc

 • Phương pháp chuẩn

 • Quy định về  đo lường chính xác

 • Hiệu chuẩn

Độ Đẫn Điện là gì ?

          Độ dẫn điện là khả năng của một dung dịch cho phép dòng điện đi qua nó. Dòng điện đó được thiện hiện bởi các ion (+) và ion (-).

          Trong đo :   G là độ dẫn, đơn vị S ( Siemens )

                             R là điện trở, đơn vị Ω ( ohms )

 

          Trong đó :   A là tiết diện điện cực ( m2 ­­)

                             L là chiều dài điện cực ( m )

 • Dung dịch dẫn điện phụ thuộc vào những :

  • Nồng độ

  • Ion di động

  • Ion hóa trị

  • Nhiệt độ

Phương Pháp Đo Độ Dẫn

Độ dẫn điện có thể được đo bằng cách cho một dòng điện xoay chiều điện (I) đến hai điện cực nhúng vào dung dịch và đo điện áp dẫn (V).

Độ dẫn điện được đo trong dung dịch nước của chất điện phân.

Chất điện phân là những chất có chứa các ion hay hợp chất ion hoá trong dung dịch.

Chất điện phân mạnh: ion hóa hoàn toàn trong dung dịch

Chất điện phân Yếu: không ion hóa hoàn toàn trong dung dịch

Hằng số K không thể xác định bằng cách đo tiết diện và chiều dài của điện cực mà được xác định bằng một dung dịch chuẩn với độ dẫn điện xác định ( thường sử dụng dung dịch KCl 0.01 mol/l ).

Máy Đo Độ Dẫn Điện

Máy đo độ dẫn sử dụng máy đo dẫn ( Conductance ) và hằng số Cell ( Cell Constant ) để xác định độ dẫn điện.

Độ dẫn điện = Conductance x Cell Constant

Các loại Cell:       

 • Cell 2 cực: Được sử dụng phổ biến, cản trở sự phân cực.

 • Cell 3 cực: Khả năng đo tốt hơn

 • Cell 4 cực: Nên đo với ống ngoài để đạt hiệu quả thể tích nhỏ nhất

 • Platinised Cell : Điện cực được phủ đen platin để tăng vùng tiếp xúc bề mặt và giảm hiệu ứng phân cực.

 • Flow through cell : được thiết kế để đo hệ thống chảy và mẫu thể tích nhỏ, thích hợp đo độ dẫn điện của nước tinh khuyết.

Lưu Trữ

Trước khi lưu trữ Cell, rửa bằng nước khử ion:

 • Ngắn hạn: nước khử ion

 • Dài hạn: nước khử ion hoặc lưu trữ khô

Sau khi lưu trữ dài hạn, đặt Cell trong nước khử ion 8 giờ trước khi sử dụng

Đo Lường độ Dẫn Điện

Sau số của phép đo có thể bị ảnh hưởng bởi:

 • Sự phân cực

 • Hình học

 • Nhiệt độ

Qui Định về Đo Lường Chính Xác

 • Tần suất hiệu chỉnh : hằng số Cell là một yếu tố quan trọng để đo độ dẫn điện. Khoảng thời gian hiệu chuẩn cho các Cell dẫn sẽ phụ thuộc vào các ứng dụng, mẫu và điều kiện vận hành.

 • Điều kiện nhiệt độ: Để đo lường chính xác, đề nghị sử dụng phòng ổn nhiệt.

 • Vị trí của Cell dẫn: Tất cả các cực của Cell dẫn được bao phủ bởi mẫu và đứng ở trung tâm của bình nước mẫu

Hiệu chuẩn

 • Cell phải được làm sạch với dung dịch chuẩn ít nhất 5 lần.

 • Dung dịch của lần rửa cuối cùng : cell đặt trong vòng 10 phút.

 • Duy trì điều kiện 25oC và giử trạng thái cân bằng nhiệt.

 • Nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác, chọn khoảng 3 đến 5 điểm hiệu chuẩn chia đều trên toàn thang đo.

 • Kiểm tra kết quả đạt được với sai số của nhà sản xuất và hiệu chuẩn lại nếu cần thiết.