CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Đục

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC

TURBIDITY METER CALIBRATION

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC

 

Hiệu Chuẩn Máy Đo Độ Đục

Máy đo độ đục dung để đo độ sạch của nước. Để đảm bảo tính chính xác, nó cần phải được kiểm tra và hiệu chuẩn sau hơn 3 tháng sử dụng.

Đều quan trọng là xác định thiết bị đo còn chính xác.

Giá trị của một máy đo độ đục phụ thuộc vào sai số của chuẩn dung để hiệu chuẩn nó.

Có 2 cách để kiểm tra độ chính xác của một máy đo độ đục:

  • So sánh với một chuẩn đã biết

  • So sánh với một máy đo độ đục khác

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, cần thực hiện các bước sau :

  • Làm sạch máy đo độ đục

  • Hiệu chuẩn với một chuẩn đạt chất lượng

  • Nhận định tính chính xác của bản báo cáo máy đo độ đục với một máy đo độ đục khác trên cơ sở hàng tuần

  • Kiểm tra chuẩn thứ cấp so với chuẩn chính trên cơ sở chất lượng.

  • Vứt bỏ những dung dịch chuẩn đã hết hạn

  • Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất về hiệu chuẩn

  • Ghi lại kết quả hiệu chuẩn và điều chỉnh ( nếu có ) trong quan trắc gốc.

Chuẩn độ đục

Là một chất lỏng hay một chất liệu khác được xác định bởi một giá trị độ đục được xác định bởi nhà sản xuất.

Chuẩn chính được sử dụng để thực hiện một phép đo cần thiết hoặc hiệu chuẩn một chuẩn thứ cấp. Chuẩn chính là chuẩn vàng ( gold standard ) của độ đục. Tất cả sự hiệu chuẩn phải được truy nguyên đến chuẩn chính. Formazin là chuẩn chính phổ biến nhất được chấp nhận. Nó được sản xuất bởi phòng thí nghiệm hoặc mua bởi nhiều hình thức khác nhau.

Chuẩn thứ cấp phổ biến như mũ lỏng, SDB hoặc Gelex, được sử dụng để hiệu chuẩn đối với một số nhà sản xuất cụ thể.