CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Đo Ph

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO pH

pH METERS CALIBRATION

MÁY – THIẾT BỊ - DỤNG CỤ

ĐO ĐỘ pH

Mục Lục

Mục                                                                                                          Trang

1         Giới thiệu và mô tả……………………………………………………3

2        Chuẩn sử dụng………………………………………………………...4

3        Nguyên lý Vận hành ……………………………..…………………...5

4        Quy trình hiệu chuẩn………………………………………………….6

4.1     Kiểm tra chỉ số mV……………………………………………………6

4.2     Kiểm tra chỉ số pH……………………………………………………7

4.3     Kiểm tra hiệu chuẩn pH………………………………………………8

4.4     Kiểm tra sai số nhiệt độ………………………………………………9

Mục 1

Giới thiệu và mô tả

  1. Quy trình này mô tả hiệu chuẩn của máy đo pH có sai số ≤ ± 0.03 pH.

  2. Quy trình này chỉ bao gồm những phép kiểm tra cần thiết. Bất kỳ những trục trặc nào được nhận biết trong quá trình hiệu chuẩn, phải được kiểm tra và sửa chữa một cách cụ thể

Bản 1.   Mô tả chi tiết: thiết bị cần hiệu chuẩn ( TI )

Đặc tính TI

Thông số kỹ thuật

Phương pháp kiểm tra

Chỉ số mV

 

 

Chỉ số pH

 

 

Hiệu chuẩn pH

 

 

Chỉ số nhiệt độ

Thang đo: -1991 đến 1999 mV

Sai số: ± 1 mV

 

Thang đo: 0 đến 14 pH

Sai số: ± 0.03 pH

 

Thang đo: 0 đến 14 pH

Sai số: ± 0.03 pH ( tương đối )

 

Thang đo: 0 đến 99.9 oC

Sai số: ± 0.5 oC

Thang đo: -50 đến 150 oC

Sai số: ± 5 oC

 

so sánh với chuẩn DC mV

 

 

so sánh với chuẩn DC mV

 

 

So sánh với dung dịch chuẩn pH

 

So sánh với chuẩn đo nhiệt độ

Mục 2

Chuẩn sử dụng

Tên chuẩn

Đặc tính kỹ thuật nhỏ nhất

Nguồn DC mV

 

 

Máy đo nhiệt độ hiển thị số

 

 

Dung dịch chuẩn pH

 

Thang đo: 0 đến 1999 mV

ĐKĐBĐ: ± 0.01% ± 20 µV

 

Thang đo: 15 đến 30 oC

ĐKĐBĐ: ± 0.125 oC

 

Thang đo: 4.01, 7.00 và 10.01 pH

Mục 3

Nguyên lý vận hành

3.1     Đảm bảo rằng tất cả các công tắc nguồn đang tắt và kiểm tra tất cả những thiết bị xung quanh để chắc chắn rằng khi bật nguồn sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra.

3.2     Ngắt kết nối các điện cực TI. Nếu có Probe nhiệt độ ATC, đảm bảo rằng nó cũng được ngắt kết nối từ TI.

3.3     Sử dụng đầu kết nối BNC Shorting kết nối ngõ vào pH của TI và bắt đầu hiệu chuẩn.

 

Mục 4

Quy Trình Hiệu Chuẩn

4.1     Kiểm tra chỉ số mV

4.1.1  Đảm bảo rằng nguồn DC mV đang ở chế độ chờ. Kết nối thiết bị như hình 1 và chú ý rằng ngõ ra + và – ( sense ) phải tương ứng với ngõ vào của TI.

4.1.2  Cài đặt ngõ ra nguồn chuẩn DC đến 0 V.

4.1.3  Chọn chức năng đo mV trên TI và ghi kết quả lại. Sau đó kiểm tra kết quả theo bảng dưới.

4.1.4  Thực hiện tương tự các bước 4.1.2 và 4.1.3 với các giá trị đã cho ở bảng phía dưới.

 

Nguồn DC mV

Giới hạn cho phép của TI

( mV )

( mV )

0

-2 đến 2

1500

1498 đến 1502

200

198 đến 202

400

398 đến 402

600

598 đến 602

800

798 đến 802

1000

998 đến 1002

-1500

-1502 đến -1498

-1000

-1002 đến -998

-800

-802 đến -798

-600

-602 đến -598

-400

-402 đến -398

-200

-202 đến -198

4.1.5  sau khi thực hiện xong, đưa ngõ ra nguôn chuẩn trở về 0 V

4.2     Kiểm tra chỉ số pH

4.2.1  Kết nối thiết bị như hình 1 và kết nối probe đo nhiệt độ đến ngõ vào đo nhiết của TI ( nếu có ).

4.2.2  Cài đặt nguồn  DC đến các giá trị đo ở bảng dưới và kiểm tra tính chính xác ở giới hạn cho phép của TI.

Nguồn DC mV

pH quy đổi

Giới hạn cho phép của TI

( mV )

( pH )

( pH )

295.80

2.00

1.97 đến 2.03

177.50

4.00

3.97 đến 4.03

59.20

6.00

5.97 đến 6.03

0.00

7.00

6.97 đến 7.03

-59.20

8.00

7.97 đến 8.03

-177.50

10.00

9.97 đến 10.03

-295.80

12.00

11.97 đến 12.03

4.2.3  Đưa ngõ ra của nguồn chuẩn DC về 0 V và ngắt kết nối.

4.3     Kiểm tra hiệu chuẩn pH

4.3.1  Kết nối probe nhiệt độ ATC thích hợp đến TI ( nếu có ).

4.3.2  Kết nối điện cực pH đến đầu kết nối ngõ vào thích hợp của TI.

4.3.3  Đặt điện cực pH vào dung dịch chuẩn 7.00 pH. Chờ chỉ thị trên màn hình ổn định lấy kết quả. Lấy điện cực ra làm sạch bằng nước chuyên dụng và thực hiện tương tự với các dung dịch chuẩn 4.00 pH và 10.00 pH.

4.3.4  Ghi lại các kết quả và kiểm tra chúng với sai số cho phép.

4.3.5  Lấy điện cực ra làm sạch và cho vào dung dịch bảo quản nếu không có một phép kiểm tra nào khác.

4.4     Kiểm tra hiển thị nhiệt độ

4.4.1  Chọn chức năng hiển thị nhiệt độ trên TI.

4.4.2  Nếu TI yêu cầu một probe nhiệt ATC để đo nhiệt độ. Kết nối nó với TI.

4.4.3  Đặt cảm biến đo nhiệt độ của chuẩn và TI vào lò nhiệt. Cài đặt lò nhiệt tại 25 oC và kiểm tra độ chính xác của TI.

4.4.4  Hiệu chuẩn xong lấy cảm biến của chuẩn và TI ra, ngắt kết nối tất cả thiết bị nếu không có một phép kiểm tra nào khác.