CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Quy Trình Hiệu Chuẩn Pipet

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN PIPET

PIPETS CALIBRATION

HIỆU CHUẨN PIPETTE

Quy Trinh Hiệu Chuẩn Pipets

 1. Nguyên lý

Dưới nhiệt độ và áp suất khí quyển không đổi, tỉ trọng của nước cất là không đổi.Thể tích nước có thể được xác định bằng cách cân phân phối nước. Việc hiệu chuẩn pipet được thực hiện bằng phương pháp trọng lực. Khi xác định thể tích của nước, độ chính xác của phép đo được thực hiện bởi biên độ của nhiệt độ, áp suất không khí và độ ẩm tương đối. Những yếu tố này thường được kết hợp để cung cấp nhân tố Z, được sử dụng trong tính toán thể tích nước. Sau đó, thể tích được tính toán của nước so với thể tích lý thuyết để xác định sai số và độ chính xác của pipette.

 1. Vật liệu và thiết bị

 • Pipette va những ống tip

 • Cốc y tế nhựa và thủy tinh 50 ml

 • Nước cất

 • Máy đo nhiệt độ

 • Cân phân tích

 • Áp kế khí quyển

 1. Quy trình hiệu chuẩn

 1. Xác định nhiệt độ nước và ghi kết quả lại

 2. Đặt một cốc đầy nước cất gần cân phân tích để tiến hành kiểm tra.

 3. Đặt một cốc y tế bằng nhựa trên đĩa cân và hiệu chỉnh cân về zero

 4. Đặt tip lên pipet và cài đặt thể tích cần kiểm tra.

 5. Rửa mũi Tip: hút và phân chia thể tích được cài đặt 3 lần và nhấn Push để đẩy toàn bị chất lỏng bên trong ra ngoài.

 6. Nhấn nút push đến chỗ dừng đầu tiên. Giử Pipet theo chiều dọc và nhúng mũi tip và chat lỏng từ 1-4 mm và nhả nút Push một cách nhẹ nhàng và từ từ để hút chất lỏng.

 7. Đợi 1s và rút Tip ra khỏi chất lỏng

 8. Lau những giọt nước từ bên ngoài của Tip

 9. Đặt đầu mũi hợp với cốc nhựa một góc từ 10-40 độ

 10.   Nhấn nút Push ở điểm dừng đầu tiên và đợi 1s. Sau đo nhấn tiếp đến   điểm dừng thứ 2.

 11.   Giử nút Push ở điểm cuối cùng, di chuyển Pipet dọc theo bề mặt của    cốc nhựa và thả nút Push

 12.   Đóng cửa cân và ghi lại kết quả khi cân ổn định ( W )

 13.   Lặp lại từ bước (6) đến (12) 14 lần. Cân được hiệu chỉnh đến Zero sau mỗi lần.

 14.   Lấy Tip ra.

 15.   Pipet nên được hiệu chỉnh với chu kỳ 3 tháng 1 lần

 1. Tính Toán  

Sử dụng công thức sau để chuyển đổi khối lượng sang thể tích ( V )

V (ml) = W (mg) x Z

Nhấn tố Z được xác định theo bảng sau