CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Đo Độ Dày

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY

THICKNESS GAGE CALIBRATION

 1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này trình bày quy trình hiệu chuẩn của thiết bị đo độ dày với các đặc trưng kỹ thuật sau:

 • Thang đo: ( 0 – 12 ) mm.
 • Độ chính xác: ≥ 1 vạch chia ( hoặc độ phân giải )
 1. Phương tiện hiệu chuẩn
  1. Phương tiện chuẩn
 • Chuẩn độ dày có sai số ≤ 1/3 sai số của thiết bị cần hiệu chuẩn.
 • Chuẩn căn mẫu có sai số ≤ 1/3 sai số của thiết bị cần hiệu chuẩn.
  1. Phương tiện phụ
 • Bàn đá
 • Hệ thống đồ gá
 1. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đối với thiết bị đo có giá trị độ chia hoặc độ phân giải < 10 µm
 • Nhiệt độ ( 20 ± 3 ) oC.
 • Độ ẩm không khí ( 50 ± 15 ) %RH
 • Đối với thiết bị đo có giá trị độ chia hoặc độ phân giải > 10 µm
 • Nhiệt độ ( 20 ± 8 ) oC.
 • Độ ẩm không khí ( 50 ± 20 ) %RH
 1. Chuẩn bị hiệu chuẩn
  1. Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của chuẩn và thiết bị cần hiệu chuẩn.
  2. Đưa tất cả các thiết bị tham gia vào hiệu chuẩn vào khu vực hiệu chuẩn tối thiểu 1 giờ đối với vạch chia ≥ 0.01 mm và 2 giờ đối với vạch chia < 0.01 mm trước khi thực hiện.
  3. Làm sạch tất cả các bề mặt quan trọng của thiết bị tham gia vào hiệu chuẩn..
  4. Đều chỉnh TI về Zero nếu có thể.
  5. Nới lỏng vít trượt của TI nếu có, đảm bảo TI có thể được trượt một cách nhẹ nhàng.
 2. Tiến hành hiệu chuẩn
  1. Kiểm tra bên ngoài
 • Màn hình chỉ thị của thiết bị không bị hư hỏng, ảnh hưởng đến kết quả đọc.
 • Màn hình chỉ thị kim phải rõ ràng,sắc nét – vạch chia rõ ràng
 • Nút nhấn điều khiển còn đầy đủ, nguyên vẹn.
 • Thanh đo không bị biến dạng
 • Hình dáng bên ngoài không ảnh hưởng tới kết quả đo
 1. Kiểm tra kỹ thuật
 • Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị hiệu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
 • Tất cả các nút điều khiển còn hoạt động tốt
 • Màn hình hiển thị rõ ràng, không đứt nét
 • Thanh đo trượt nhẹ nhàng và đàn hồi tốt
 1. Kiểm tra đo lường
  1. Gắn đồng hồ so lên hệ thống hiệu chuẩn đồng hồ so.
  2. Chọn các điểm 25%, 50%, 75%, 100% của toàn thang đo làm các điểm hiệu chuẩn đối với thiết bị có một thang đo. Nếu thiết bị có nhiếu thang đo, mỗi thang đo hiệu chuẩn tại 2 điểm khoảng 25% và 75%.
  3. Thực hiện mỗi phép đo như vậy 5 lần. Ghi lại số liệu và kiểm tra kết quả như sau:
   • Sai số không được lớn hớn sai số cho phép của phương tiện đo.
   • Độ lệch chuẩn của các lần đo không được vượt quá 1/3 giới hạn sai số cho phép.