CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 158:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh-rượu Có Cơ Cấu Cực Tiểu. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 158:2017 Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu. Quy trình kiểm định

NHIỆT KẾ THUỶ TINH - RƯỢU CÓ CƠ CẤU CỰC TIỂU - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Alcohol-in-glass thermometers with minimum device Verification procedure