CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 159:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh- Thủy Ngân Có Cơ Cấu Cực Đại. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 159:2017 Nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định

NHIỆT KẾ THUỶ TINH - THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Mercury-in-glass thermometers with maximum device Verification procedure