CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 17:2017 Đồng Hồ Đo Nước. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước. Quy trình kiểm định

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Water meters - Verification procedure