CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 20:2017 Nhiệt Kế Thủy Tinh- Chất Lỏng. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 20:2017 Nhiệt kế thủy tinh- chất lỏng. Quy trình kiểm định

NHIỆT KẾ THUỶ TINH – CHẤT LỎNG QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Liquid-in-glass thermometers – Verification procedure