CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 21:2017 Nhiệt Kế Y Học Thủy Tinh – Thủy Ngân Có Cơ Cấu Cực Đại. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 21:2017 Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định

NHIỆT KẾ Y HỌC THUỶ TINH – THUỶ NGÂN CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Clinical mercury - in - glass thermometers with maximum device Verification procedure