CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 220:2017 Phương Tiện Đo Kiểm Tra Tốc Độ Phương Tiện Giao Thông. Quy Trình Thử Nghiệm

ĐLVN 220:2017 Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông. Quy trình thử nghiệm

PHƯƠNG TIỆN ĐO KIỂM TRA TỐC ĐỘ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Velocity meters – Testing procedure