CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 23:2017 Nhiệt Kế Y Học Điện Tử Tiếp Xúc Có Cơ Cấu Cực Đại. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 23:2017 Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định

NHIỆT KẾ Y HỌC ĐIỆN TỬ TIẾP XÚC CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Clinical electrical thermometers with maximum device Verification procedure