CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 269:2015 Bộ Thấu Kính Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 269:2015 Bộ thấu kính chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

BỘ THẤU KÍNH CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Focimeter standard lens set – Calibration procedure