CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 271:2015 Bể Đong Cố Định Hình Cầu. Quy Trình Kiểm Định

ĐLVN 271:2015 Bể đong cố định hình cầu. Quy trình kiểm định

BỂ ĐONG CỐ ĐỊNH HÌNH CẦU QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Spherical tanks – Verification procedure