CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 284:2015 Cân Phân Tích. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 284:2015 Cân phân tích. Quy trình hiệu chuẩn

CÂN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Analytical balances - Calibration procedure