CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 285:2015 Quả Cân Chuẩn Cấp Chính Xác E1 Và E2. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 285:2015 Quả cân chuẩn cấp chính xác E1 và E2. Quy trình hiệu chuẩn

QUẢ CÂN CHUẨN CẤP CHÍNH XÁC E1 VÀ E2 QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Weights of classes E1 and E2 - Calibration procedure

Hiệu chuẩn Quả cân chuẩn, khối lượng chuẩn 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 50, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg

Hiệu chuẩn Cân điện tử, cân kỹ thuật, cân bàn, cân băng tải, cân treo, cân móc, cân lò xo 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 6kg, 10kg, 20kg 50kg, 100kg, 500kg, cân 1000kg (1 tấn) , cân 2000kg (2 tấn), cân 5000kg (5 tấn)...