CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 288:2016 Áp Kế Chuẩn Kiểu Chỉ Thị Số Và Tương Tự. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 288:2016 Áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tương tự. Quy trình hiệu chuẩn

ÁP KẾ CHUẨN KIỂU CHỈ THỊ SỐ VÀ TƯƠNG TỰ QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard pressure gauges with digital or analogue indication Calibration procedure