CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 289:2016 Áp Kế Pittông. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 289:2016 Áp kế pittông. Quy trình hiệu chuẩn

ÁP KẾ PÍTTÔNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Pressure balances - Calibration procedure