CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 290:2016 Khí Chuẩn Cồn. Quy Trình Thử Nghiệm

ĐLVN 290:2016 Khí chuẩn cồn. Quy trình thử nghiệm

KHÍ CHUẨN CỒN QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Alcohol standard gas – Testing procedure