CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 293:2016 Tỷ Trọng Kế Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 293:2016 Tỷ trọng kế chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

TỶ TRỌNG KẾ CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard hydrometer - Calibration procedure