CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Đlvn 294:2016 Chuẩn Đo Hàm Lượng Bụi Tổng Trong Không Khí. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 294:2016 Chuẩn đo hàm lượng bụi tổng trong không khí. Quy trình hiệu chuẩn

CHUẨN ĐO HÀM LƯỢNG BỤI TỔNG TRONG KHÔNG KHÍ QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard meter for total mass concentration of suspended particles in air Calibration procedure