CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 295:2016 Biến Dòng Đo Lường Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 295:2016 Biến dòng đo lường chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Standard current transformers – Calibration procedure