CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN

CAL-GROUP

Mr. Long

Hotline: 0911 910 913

Mr. Hải

Hotline: 0937 600 702

Đlvn 297:2016 Công Tơ Điện Xoay Chiều Chuẩn. Quy Trình Hiệu Chuẩn

ĐLVN 297:2016 Công tơ điện xoay chiều chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn

CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU CHUẨN QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Reference watt-hour meters – Calibration procedure